Podem BCN - Una eina al servei de la ciutadania

Finances BCN

 • Finances BCN

  Finances BCN

  A Finances BCN trobareu informació detallada sobre la situació financera de Podem Barcelona, tant quant a despeses com a ingressos i balanços.

Situació Financera de Podem BCN • 1.1. Ingressos rebuts (període 2015 - agost 2016)

  Els ingressos de Podem Barcelona en aquest període han estat els següents:

  Data d'ingrés Concepte Suma
  29/12/2015 Aportació del Grup Municipal - 2015 32.730,58 €
  22/02/2016 Aportació per excedents de sou - 2015 9.464,30 €
  02/03/2016 Aportació del Grup Municipal - 1Trim. 2016 14.018,44 €
  30/03/2016 Aportació per excedents de sou - 2015 i 2016 9.192,85 €
  08/4/2016 Aportació per excedents de sou
  ( endarrerits J. Assens 2015 )
  17.000,00 €
  04/5/2016 Aportació del Grup Municipal - 2T 2016 14018,43 €
  17/5/2016 Aportació per excedents de sou - 2015 i 2016 5.515,71 €
  02/9/2016 Aportació del Grup Municipal - 3T 2016 23.728,03 €
  TOTAL 125.668,34 €

  Com es pot veure, els ingressos rebuts han estat de dos tipus:

  1. Excedents de sou de regidores i regidors de Barcelona: Raimundo Viejo, Laura Pérez i Jaume Asens (total : 41,172,86 €).
  2. Aportacions del grup municipal (total: 84.495,48 €).

  Els ingressos per aportacions del grup municipal són un tipus d'ingrés que no disposa cap altre CCM a Catalunya i és el resultat de la forma com es va constituir la candidatura de Barcelona En Comú per a les eleccions municipals: segons l'acord de coalició formalitzat en el seu moment, Podem Barcelona era membre de la mateixa, havia de finançar el 15% de la despesa de la campanya municipal i disposaria del 15% de la subvenció del grup.  2.2. Resta d'ingressos pendents 2016

  Els ingressos per excedents de sou i les aportacions del grup municipal seguiran sent fonts d'ingressos vigents per a la resta de 2016.

  El ingressos procedents del GP s'aportaran periòdicament cada trimestre fins a la convocatòria d'eleccions municipals l'any 2019, excepte si el Ple Municipal modifica les assignacions als grups. Fins al segon trimestre de 2016, aquest ingrés era de 14018,44 € per trimestre, i des del tercer trimestre s'incrementa fins a 23.728,03 €. La diferència de 9.709,59 € en el primer any s'explica perquè Podem Barcelona tenia pendent contribuir al 15% de les despeses de campanya electoral de maig de 2015, per a les quals PODEM no va fer cap aportació prèvia. El retorn s'ha fet retenint per part de Barcelona En Comú la quantitat corresponent a les aportacions del grup municipal del 2n, 3r i 4t trimestre de 2015 i 1r i 2n trimestre de 2016.

  Pel que fa als excedents de sou, se seguiran fent aportacions al compte de PODEM Barcelona en el mateix període. La suma total de les mateixes pot experimentar variacions en funció del nombre de regidories encapçalades per membres de Podem, de canvis en les seves circumstàncies personals i de la distribució que PODEMOS Estatal faci entre el partit i el projecte Impulsa. El volum net estimat per al 2016 seria una mitjana de 4000 € mensuals, que caldrà confirmar a mesura que es vagin fent efectives.

  Per tant, la previsió d'ingressos per a la resta de l'any és la següent:

  Estimació d'ingressos pendents fins desembre de 2016
  1) Aportacions de GP (4T 2016) 23.728,03 €.
  2) Excedents de sou 20.000 € (estimats)
  TOTAL: 43.728,03 €


 • 2.1. Despeses realitzades

  Les despeses realitzades pel CCM de Barcelona han estat les següents:

  Data Despesa Concepte Import
  28/09/2015 VERS ART 2014 S.L. Reserva Bostik Podem BCN (agost) 122 €
  28/09/2015 VERS ART 2014 S.L. Reserva Bostik Podem BCN (agost) 122 €
  28/09/2015 VERS ART 2014 S.L. Reserva Bostik Podem BCN (agost) 122 €
  26/10/2015 Ajuntament De Barcelona Lloguer Casinet de Sants 31 d'octubre 2015 82,3 €
  Octubre 2015 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (octubre '15) 2170,42 €
  Novembre 2015 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Novembre '15) 2170,42 €
  Desembre 2015 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Desembre '15) 2170,42 €
  Gener 2016 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Gener '16) 2170,42 €
  Febrer 2016 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Febrer '16) 2170,42 €
  Març 2016 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Març '16) 2170,42 €
  Abril 2016 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Abril '16) 2170,42 €
  Maig 2016 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Maig '16) 2170,42 €
  Juny 2016 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Juny '16) 2170,42 €
  08/08/2016 CC Can Felipa Acte de Podem Barcelona 146,44 €
  Juliol 2016 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Juliol '16) 2170,42 €
  Agost 2016 Marta Oliván Costos salarials Marta Olivan (Agost '16) 2170,42 €
  TOTAL 26.871 €

  Aquestes despeses s'han fet efectives tant des del compte de PODEM Catalunya, com des del compte de PODEM Barcelona. Aquesta circumstància ha vingut donada pel fet que, d'una banda, durant molts mesos el CCM no disposava de compte corrent i per tant, malgrat tenir ingressos, no podia fer efectius els seus pagaments, i de l'altra, perquè fins l'estiu de 2016 tampoc podia realitzar despeses de personals, per no disposar de compte de cotització propi a la Seguretat Social.

  Els pagaments realitzats per cada part han estat:

  Estimació d'ingressos pendents fins desembre de 2016
  1) Aportacions de GP (4T 2016) 23.728,03 €.
  2) Excedents de sou 20.000 € (estimats)
  TOTAL: 43.728,03 €

  La compensació per posar a disposició del Consell Ciutadà de Catalunya els pagaments avançats per Podem Catalunya en nom de Podem Barcelona (26.592 48 €), es realitzarà entre el 6 i el 9 de setembre. A partir d'aquest moment, a més a més, tots els pagaments de PODEM Barcelona hauran fer-se ja des del seu compte bancari, ja que disposa ja de tots els mitjans per realitzar-los de manera autònoma, ja siguin salarials o d'altra tipus, i des de l'1 de setembre de 2016 han quedat associades al compte de PODEM Barcelona totes les despeses salarials que generi en el present o en el futur.  2.2. Resta de despeses 2016

  Podem Barcelona genera actualment les següents despeses fixes mensuals:

  Despeses fixes mensuals de Podem Barcelona
  • Costos salarials de Marta Olivan 2524,44 €
  • Despeses de gestoria 50 € (aproximadament)

  Aquestes despeses representen 7.723,32 € cada trimestre i 30.893,28 € cada any, unes quantitats molt inferiors al total de recursos que ingressa en el mateix període, la qual cosa garanteix un balanç positiu en la relació entre ingressos i despeses fixes.  • PODEM Barcelona disposava a 5 de setembre de 125.426,34 €.
  • Un cop realitzades les transferències a PODEM Catalunya (26.592,48 €), restaran disponibles 98.833,86 €.
  • A l'espera de conèixer el moment exacte que es faran efectives les aportacions dels excedents de sou que restin de 2016 (entre el 4T trimestre de 2016 i el 1T de 2017), hi haurà almenys un ingrés assegurat que es farà efectiu cap a final de novembre - inici de desembre: el corresponent a l'aportació del 4T del Grup Municipal: 23.728,03 €.
  • Les despeses fixes que es generaran entre setembre i desembre de 2016 per costos salarials seran de 10.297,76 € (1 persona a temps complert x 4 mesos).

  Per tant, el balanç esperat de tresoreria associat a ingressos i despeses fixes per a la resta de 2016 és el següent:

  Balanç esperat de tresoreria a 31 de desembre
  Tresoreria a 5 de setembre 125.426,34 €
  Transferència a Podem Cat - 26.592,48 €
  Aportació del GM - 4T 2016 23.728,03 €
  Despeses salarials - 10.297,76 €
  RESULTAT 112.264,13 €

  Aquesta resultat sería el mínim que restaria al compte a final d'any si no es fessin més que les despeses fixes ja indicades, però atès que resten per incloure els excedents de sou, és previsible que la quantitat disponible sigui més elevada.

Seu Podem Catalunya

Carrer sardenya 176
08013 Barcelona.