Podem BCN - Una eina al servei de la ciutadania

Acta Reunió CCM 17/10/2017

 

Local Co.bas

Hora: 17:00h

Marc, Julia, Jordi, Joaquín, Marta, Emili, Toni.

S’excusen: Lucas, Cristina, Mariela, Mireia, Laura

Ordre del dia

  1. Eleccions CCM Barcelona
  2. Video lluites col.lectives
  3. Propostes de feminismes i municipalisme.
  4. Organització. Materials. Varis.
  5. Varis
  1. Eleccions CCM Barcelona

S’explica el calendari electoral.

S’explica que organització ha contactat tant amb organització estatal com autonòmica per tal de realitzar eleccions a un nou CCM tal com haviem acordat.

Les converses amb organització estatal van començar abans de l’agost, on s’informa al CCM de la possibilitat de realitzar eleccions a l’octubre de la mateixa manera que s’han pogut realitzar en altres municipis.

S’ha trucat vàries vegades a SOE per aquest tema. Finalment SOE comunica que la Secretaria d’Organització Autnómica ja està al cas i que ens hem de coordinar amb elles perque totes les SOAs tenen informació sobre els processos municipals.

S’envia mail a SOA el 22-09-17 demanant petició de començar eleccions a un nou CCM tal com haviem anunciat, a finals d’octubre.

Es parla amb SOE perquè no hi ha resposta per part de SOA

SOA envia mail el 17-10-17 on s’informa que aquesta setmana totes les SOAS estan convocades per tractar el tema d’eleccions municipals, reglaments que s’estan creant etc i que ens informaran.

Per tant, quedem a l’espera de que SOA ens comuniqui el que es decideixi aquesta setmana a la reunió d’organització estatal amb tots i totes les SOAs

Es decideix enviar la informació a cercles amb el procés que hem fet per demanar eleccions quan rebem la informació de SOA.

Es decideix enviar demanda per tenir calendari eleccions al desembre

  1. Video lluites col.lectives

Es presenta el video educació i es proposa no treure’l de moment perquè el moment polític actual català no és propici.

  1. Propostes de feminismes i municipalisme.

A l’haver-se excusat tant la responsable de l’Àrea de municipalisme com la responsable de l’Àrea de Feminismes i LGTBI, aquest punt no es tracta. Deixant-lo per a la propera reunió.

  1. Organització. Materials.

 Es posa en coneixement els pressupostos per material per cercles (carpes, cadires, taules, etc)

  1. Varis

TTIP 3 de novembre. Jordi estarà en contacte amb el grup del TTIP i hem ofert col.laborar en el que es necessiti

e-max.it: your social media marketing partner

Imprimeix Correu-e

Seu Podem Catalunya

Carrer sardenya 176
08013 Barcelona.