Podem BCN - Una eina al servei de la ciutadania

Manifest per la despatologització trans

La patologització mèdica dels gèneres no normatius és discriminatòria. Reconèixer la diversitat, apreciar les diferents maneres de ser dones i homes o de no ser ni un 'home' ni una 'dona', en canvi, és respectar la dignitat de totes les persones, és construir una societat justa i igualitària.
Ser una mateixa, ser trans no és cap malaltia, però la incomprensió, el rebuig i l'estigma sobre les identitats transgènere causen molt patiment a les persones trans i les seves famílies. La transfòbia és una opressió social que afecta transsexuals i transgèneres però també tothom quan ens sotmetem a les pressions de gènere, als estereotips i prejudicis, i no podem decidir lliurement sobre la nostra identitat i els nostres cossos.

És per això que les feministes ens unim a activistes trans de tot el món en la Campanya Internacional Stop Trans Pathologization (STP) que es convoca cada octubre des del 2009. La despatologització de la transsexualitat i les identitats transgènere, així com l'eradicació de les cirurgies de normalització binaria per a les persones intersex, és una lluita que qüestiona de soca-rel el binomi sexual, biològic i cultural home/dona, la rigidesa dels gèneres masculí i femení a la nostra societat i que reclama el dret al propi cos. Així, les demandes feministes d'emancipació per subvertir l'ordre del sistema patriarcal no poden ser alienes al moviment per la despatologització trans.

L'autodeterminació o la lliure expressió del gènere és un dret humà fonamental reconegut en declaracions recents de drets humans com els Principis de Yogyakarta. A partir d'aquí, creiem que és necessari iniciar un debat social ampli que critiqui el discurs hegemònic de la transsexualitat i el transgenerisme com a condicions mèdiques i trastorns que hagin de ser guarits i on a les persones trans se'ls nega el reconeixement i l'agència per modificar o no els seus cossos i per canviar els seus noms legalment sense tractament mèdic previ. Aquest model psiquiàtric patologitza les diferents vivències individuals dels gèneres i al mateix temps reforça un binarisme de gènere heterosexista que discrimina per igual dones i persones trans.

Malgrat l'activisme trans dels últims anys, les persones transsexuals i transgènere segueixen sent considerades malaltes en les noves versions del manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals (DSM-5) que publica l'Associació Nord-Americana de Psiquiatria (APA) i de la Classificació Internacional de Malalties (CIE-11) de l'OMS. Encara avui el diagnòstic psiquiàtric és tant una avaluació per esbrinar la “verdadera transsexualitat” com el requisit per accedir als tractaments hormonals i les cirurgies de reassignació de sexe. Per això, exigim que les categories “disfòria de gènere” i “trastorn de la identitat de gènere” s'eliminin dels manuals psiquiàtrics per diagnosticar patològicament els gèneres sentits, superant-se el binarisme de gènere, i que alhora es garanteixin els drets sanitaris per millorar la qualitat de vida, el benestar físic i psicològic de les persones trans.

La demanda d'una total despatologització implica canviar el paradigma en l'atenció sanitària i en les Unitats de Trastorns d'Identitat de Gènere (UTIG): les persones trans no han de ser autoritzades mèdicament i legalment per desenvolupar les seves identitats lliurement sinó que han d'ésser reconegudes com a subjectes autònoms amb drets. El desenvolupament de protocols d'acompanyament mèdic és essencial per assegurar una atenció no patologitzant i específica que cobreixi gratuïtament en la sanitat pública els serveis d'endocrinologia, ginecologia, cirurgia o psicologia per a aquelles persones trans que ho desitgin. Aquesta atenció sanitària no patologitzant s'ha d'ampliar també als menors trans durant l'adolescència i als nadons intersex per evitar cirurgies que esborren la diversitat dels cossos.

Reconèixer i acceptar la diversitat d'experiències, de cossos i d'identitats trans és combatre la discriminació, les agressions i violències, la transfòbia social i institucional ara com ara. És exigir que funcionaris i professionals sanitaris, educatius o laborals es formin en transidentitat. És reclamar un sistema educatiu basat en la coeducació, que fomenti el respecte i la dignitat de les persones, que no reprodueixi prejudicis cisexistes, on els menors i adolescents trans no pateixin assetjaments. És garantir el dret a la no discriminació en el treball per raó d'identitat sexual, i establir mesures per facilitar la inserció sociolaboral. És assegurar el dret d'asil a les persones trans migrants que han patit persecucions als seus països d'origen. És, finalment, visibilitzar les persones trans i normalitzar la diversitat de gènere en tots els àmbits socials.

Creiem que les lluites per l'emancipació trans i feminista tenen molts punts en comú i s'han d'abordar des de la interseccionalitat. La creació d'aliances amb diferents grups socials minorizats, la crítica als models socioculturals hegemònics i la denúncia sobre la desigualtat estructural que patim dones i persones trans són tasques comunes que tenim al davant.

L'Àrea de Feminismes, Gèneres i Sexualitats de Podem Barcelona subscriu les demandes d'entitats i activistes trans i reclama que:

  1.     Es deixi de considerar la transsexualitat com un trastorn mental en els manuals psiquiàtrics

  2.     Es garanteixi la cobertura pública dels processos d'hormonació, de reassignació sexual i de suport psicològic

  3.     S'estableixi un protocol d'actuació sobre identitat de gènere per als menors trans que garanteixi el lliure desenvolupament de la personalitat i la identitat sexual i de gènere

  4.     Es modifiqui la Llei 3/2007 per tal que el nom i la menció de sexe siguin lliurement escollits sense avaluació i tractament mèdic previ

  5.     S'impulsi una Llei Integral de Transsexualitat estatal que garanteixi els drets de les persones trans en els àmbits sanitaris, educatius I laborals, basada en els principis de despatologització i en l'autodeterminació del gènere

Les persones trans no són malaltes, les identitats no es poden diagnosticar, és la transfòbia la que ens emmalalteix! Stop patologització trans!

Àrea de Feminismes, Gèneres i Sexualitats
Podem Barcelona


Barcelona, 14 d'octubre de 2015

manifest trans

e-max.it: your social media marketing partner

Imprimeix Correu-e

Seu Podem Catalunya

Carrer sardenya 176
08013 Barcelona.