Dia per la Igualtat Salarial

Arriba el 22 de febrer i un any més celebrem el Dia per la Igualtat Salarial amb dades que, lluny de ser esperançadores, ens mostren les creixents desigualtats entre homes i dones al mercat laboral. La bretxa salarial entre homes i dones se situa al 23.93% segons l'últim informe publicat per l’UGT, Treballar Igual, Cobrar igual, on s'afirma que “el 46,55 % de les treballadores del nostre país perceben salaris per sota dels 15.000 euros bruts cada any”.

Gairebé la meitat de les dones amb ocupació en aquest país cobren menys de 15.000 euros bruts a l'any! Aquest és només un dels efectes de les polítiques laborals del govern del PP que, amb les seves mesures de flexibilització en la contractació, les retallades en els àmbits de cura (educació, salut, dependència) i l'aposta per la precarització en les condicions de l'ocupació abandona a les dones a una sobrecàrrega. Les dones han de cobrir amb els seus treballs (al mercat laboral i en el treball reproductiu) les irresponsabilitats de l'estat. És el neoliberalisme, la servitud de l'estat al capital i l'oblit del govern de la ciutadania el que s’amaga darrere aquestes dades.

Les dones van cobrar de mitjana l’any 2012, 19.537,33 euros anuals; els homes, 25.682,05 euros; això suposa una diferència de 6.144,72 euros anuals.

L'evolució de l'activitat laboral de la dona a Espanya ha estat, com a la resta d'Europa, motiu d'estudi tant en els seus efectes en l’àmbit personal en la vida de les dones (com ha afectat la maternitat i la transformació progressiva dels models familiars tradicionals, conciliació familiar) com en l’àmbit del mercat laboral i de les polítiques institucionals relacionades. Són aquestes polítiques, juntament amb altres factors, alguns culturals i altres econòmics, els que han influït de manera directa en la discriminació salarial i l'economia submergida. Aquesta última afecta d'una manera més notable sectors de major vulnerabilitat, com són les dones immigrants, les empleades de la llar i la dona de l'àmbit rural.

I el salari és la punta de l'iceberg de la desigualtat al mercat laboral. Les dones NO tenen les mateixes oportunitats que els homes i, amb la mateixa formació, ocupen llocs de treball pitjors, cobren menys i sofreixen molt més atur. A això cal sumar la forta divisió sexual del treball, la contractació a temps parcial, les polítiques de conciliació gens conciliadores que només aconsegueixen reforçar la doble presència de les dones.

Les dones, amb totes les dificultats que ens posen al camí, hem anat escalant posicions (trencant sostres de cristall i desenganxant-nos del sticky floor tan present encara avui); hem hagut de demostrar la nostra vàlua doblement i superar moltes traves. Però l'objectiu de la igualtat s'ha anat allunyant al seu torn. Avui dia, en el context actual de crisi, aquesta meta sembla gairebé inassolible. De fet, neixen noves fronteres de desigualtat laboral entre homes i dones, que tenen l’origen en la posició subordinada de la dona en la societat i en la família, especialment en relació al repartiment del treball domèstic, que condiciona la participació de la dona en igualtat en altres àmbits de la vida, com el laboral.

Àrea de feminismes, gèneres i sexualitats

e-max.it: your social media marketing partner

Etiquetes: igualtat de genere,, igualtat salarial,, generes,, podem barcelona,

Imprimeix